Hammerite Speciális Fémfesték bázis

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Selyemfényű
 • Kiadósság 12 m2/ liter
 • Száradási idő Porszáraz 4 óra múlva. A rétegek között hagyjon 6 óra száradási időt.
 • Rétegek 2
Terméktulajdonságok
 • Kiváló színtartósság
 • Hosszantartó védelem
 • Különféle felületre

Termék leírás

A Hammerite speciális fémfesték bázis szintetikus korróziógátló festék, amely minden típusú fémhez alkalmazható. Egyesíti az alapozót, a közbenső réteget és a fedőfestéket. Alkalmas kül - és beltéri vas, acél, horganyott, réz, alumínium, illetve eloxált felületek (acélszerkezetek, konténerek, gépalkatrészek, ereszcsatornák, oszlopok, ajtók, függönykarnisok) festésére, felújítására.

Alkalmazás

A legtöbb fémfestéktől eltérően, a Hammerite használatakor nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígításra, elég már 2 réteg felvitele és 8 évig nincs szükség további védelemre. Egyaránt alkalmas közvetlenül a rozsdára alapozás nélkül, valamint nemfémes alapokra is.Használat előtt alaposan keverje fel. Az alapfelület hőmérséklete +8 °C és +25 °C között legyen. Ne hígítsa. 2 vastag réteget vigyen fel ecsettel és jól dolgozza el, ügyelve a sarkok és élek alapos bevonására.

Biztonság

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P261 – Kerülje a gőzök belélegzését. P304 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P405 – Elzárva tárolandó. P403 – Jól szellőző helyen tárolandó. P233 – Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 – Jól szellőző helyen tárolandó. P235 – Hűvös helyen tartandó.P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos, <2% aromás vegyületek. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Allergiás reakciót válthat ki. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Egyaránt alkalmas közvetlenül a rozsdára alapozás nélkül, valamint nemfémes alapokra is. Kül - és beltéri vas, acél, horganyott, réz, alumínium, illetve eloxált felületekre.
 • 2. Tísztítás
  Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével.
 • 3. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.