Hammerite Rozsda eltávolító folyadék, koncentrátum 0,5L

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Kiadósság Nem értelmezhető.
 • Száradási idő Helyeze a rozsdás fémtárgyakat az oldatba 16-24 órára.
 • Rétegek 1
Terméktulajdonságok
 • Könnyű felhordás

Termék leírás

A Hammerite rozsa eltávolító folyadék koncentrátumba helyezett rozsdás fémtárgyak pl.: csavarok, anyák, alátétek, kerti szerszámok, láncok, zsanérok, fogó, olló stb. fémtiszta felületének eléréséhez.

Alkalmazás

Felhasználás előtt rázza a flakon tartalmát.Drótkefével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, máló rozsdát.

Biztonság

Figyelem. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P280 - Szem- vagy arcvédő használata kötelező. P264 - A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint Biocid terméket tartalmaz. Tartalmaz C(M)IT/MIT(3:1). Allergiás reakciót válthat ki.
 • Műszaki adatlap
 • Biztonságtechnikai adatlap

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Drótkefével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, máló rozsdát.
 • 2. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Fagytól, hőtől óvja!