Hammerite Radiátorfesték

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Fényes
 • Kiadósság 11 m2 / Liter
 • Száradási idő 2 óra
 • Rétegek 2
Terméktulajdonságok
 • Hosszantartó védelem
 • Hosszantartó fehérség
 • Minimális szag
 • Nem szükséges alapozni
 • Kiváló fedőképesség
 • Vízbázisú

Termék leírás

Gyorsan száradó, hőálló, akril zománcfesték radiátorok és fűtőtestek festésére. Tartósan hőálló akár 120°C -ig is.

Alkalmazás

A festendő felületet nem szükséges fémtisztára csiszolni, elég csak a pergő rozsdát eltávolítani, és már kezdődhet is a festés!

Biztonság

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem tkerülhet. P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Tartalmaz 1,2 benzizotiazol 3(2H)-on és C(M)IT/MIT(3:1). Allergiás reakciót válthat ki. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek.
 • Műszaki adatlap
 • Biztonságtechnikai adatlap

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Radiátorok és fűtőtestek festésére ajánlott.
 • 2. Tísztítás
  A festőszerszámok tisztítása: vízzel.
 • 3. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.