Hammerite Radiátor Spray

Hammerite a fémvédelem szakértője.
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Fényes
 • Kiadósság 400 ml= 2 m2
 • Száradási idő Száraz kb.: 15 perc. További festékrétegek között kb. 30 perc várakozás ajánlott.
 • Rétegek 4
Terméktulajdonságok
 • Megerősített fémvédelem
 • Nem sárgul
 • Egyszerű használat
 • Nincs szükség külön alapozóra
 • Kórróziógátló
 • Közvetlenül a rozsdára
 • Tartósan hőálló 120°C-ig

Termék leírás

Hammerite Radiátor Spray otthoni fűtőtestekre, forróvizes csövekre.

Alkalmazás

Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten.
- Minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal.
- Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15-20 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra.
- Több vékony réteg felhordása javasolt. A maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget különösen bonyolult felületeken. Két fújás között várjon kb 30 percet.
- Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejjel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen kereszül.

Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton; Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Tartalmaz Ftálsavanhidridet. Allergiás reakciót válthat ki. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  A fűtőtesteket a festés előtt ki kell kapcsolni, csak hidegen festhetőek. Dörzsölje át a felületet dörzspapírral. Minden felület legyen tiszta, száraz, málló rozsda és málló festék mentes, valamint kosz, por, és zsíradékmentes. Takarja le a környező felületet a nem kívánt fújás elkerülése érdekében.
 • 2. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...