Hammerite Közvetlenül a Rozsdára Spray Selyemfényű

Hammerite Közvetlenül a Rozsdára
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Selyemfényű
 • Kiadósság 400 ml= 2 m2
 • Száradási idő Két fújás között várjon kb 15 percet.
 • Rétegek 4
Terméktulajdonságok
 • Egyszerű használat
 • Dualtech technológia
 • Megerősített fémvédelem
 • Közvetlenül a rozsdára
 • Vízlepregető
 • Kiváló időjárásállóság
 • Kórróziógátló
 • Nincs szükség külön alapozóra

Termék leírás

A Hammerite Spray-ek összetétele megegyezik a dobozban kapható fémvédő festékekkel. Ennek köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különösen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek.

Alkalmazás

Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten. Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható, a és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal .
- Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15-20 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra.
- Több vékony réteg felhordása javasolt. A maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget különösen bonyolult felületeken. Két fújás között várjon kb 15 percet.
- Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejjel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen kereszül.

Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <5% n-hexán. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Védőkesztyű használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Dörzsölje át a felületet dörzspapírral. Minden felület legyen tiszta, száraz, málló rozsda és málló festék mentes, valamint kosz, por, és zsíradékmentes. Takarja le a környező felületet a nem kívánt fújás elkerülése érdekében. Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten.
 • 2. Tísztítás
  A festékrétegek között fordítsa meg a dobozt és a dugulás elkerülése érdekében a felvitelek között 2 másodpercig fújja a festéket.
 • 3. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...