Hammerite Közvetlenül a Rozsdára Spray Kalapácslakk

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}

Termék leírás

A Hammerite Spray-ek összetétele megegyezik a dobozban kapható fémvédő festékekkel. Ennek köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különösen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek.

Alkalmazás

Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten. Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható, a és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal .
- Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra.
- Kalapácslakk hatás elérése érdekében egyszeri vastag réteg felhordása szükséges, majd 5-10 percenként összesen 3 vastag réteg felhordása javasolt.
- Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejjel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen kereszül

Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton, Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.Kerülje a por vagy köd belélegzésétA használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.BELÉLEGZÉS ESETÉN:Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshozSZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.Elzárva tárolandó.Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
  • Biztonságtechnikai adatlap
  • Műszaki adatlap

Ötletek & Tanácsok

  • 1. Felület előkészítés
    Dörzsölje át a felületet dörzspapírral. Minden felület legyen tiszta, száraz, málló rozsda és málló festék mentes, valamint kosz, por, és zsíradékmentes. Takarja le a környező felületet a nem kívánt fújás elkerülése érdekében.
  • 2. Tárolás
    +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Fetching the data, plz wait..