Hammerite Közvetlenül a Rozsdára selyemfényű

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Kiadósság 8 -10 m2 / Liter
 • Száradási idő Egy réteg 20°C hőmérsékelten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyen:
  Porszáraz: 2 óra
  Átvonható: 6 óra
  A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
 • Rétegek 2
Terméktulajdonságok
 • Hosszantartó védelem
 • Kiváló színtartósság
 • Kiváló fedőképesség
 • Könnyű felhordás
 • Rozsdagátló

Termék leírás

Speciális összetételű festék közvetlenül a rozsdás felületre, mely selyemfényű kivitelben is elérhető. A Hammerite speciális összetételének köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek. A Dualtech techológia révén kettős védelmet nyújt a rozsda ellen: vízlepergető és korróziógátló hatás, így a fém tovább marad ép!

Alkalmazás

A legtöbb fémfestéktől eltérően, a Hammerite használatakor nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígításra, elég már 2 réteg felvitele és 8 évig nincs szükség további védelemre. A festendő felületet nem szükséges fémtisztára csiszolni, elég csak a pergő rozsdát eltávolítani, és már kezdődhet is a festés!

Biztonság

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. ez nem kell P261 – Kerülje a gőzök belélegzését. P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P304 + P312 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 - Elzárva tárolandó. P403 + P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235 - Hűvös helyen tartandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos, <2% aromás vegyületek. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
 • Biztonságtecnikai adatlap
 • Műszaki adatlap

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  A Hammerite Közvetlenül a Rozsdára fémfesték mindenféle fémfelület, például kerítések, korlátok, fémből készült bútorok és kaspók bevonására is alkalmas. Nemcsak kiválóan védi a felületet, hanem szebbé, esztétikusabbá is teszi fém tárgyainkat.
  KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA használható:
  Ajtó
  Garázskapu
  Kerítés
  Kertibútor
  Lépcsőkorlát
  A festendő alapfelület hőmérsékelte ideálisan 15-21°C. A felület legyen tiszta, száraz és zsír és sómentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.
 • 2. Tísztítás
  Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével.
 • 3. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.