Hammerite Hőálló Spray

Hammerite a fémvédelem szakértője.
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Matt
 • Kiadósság 400 ml= 2 m2
 • Száradási idő Az első réteg felvitele után, kb. 30 perc múlva vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 5 percet várva.
 • Rétegek 3
Terméktulajdonságok
 • Különösen hatékony
 • Egyszerű használat

Termék leírás

600°C-ig hőállóságra terveztett Hammerite hőálló védőfesték.

Alkalmazás

Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten.
- Minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal.
- Az első réteg felvitele után, kb. 30 perc múlva vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 5 percet várva. A festék felvitele után hagyja a felületet száradni másnapig. Figyelem, ha a festék megszáradt, akkor biztosítsa a termék teljes kikeményedését úgy, hogy 120°C és 600°C közötti hőmérsékletnek teszi ki egy órán keresztül.
- Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejjel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen kereszül.

Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Ideális: tűz közelében, vízmelegítőkre, csövekre, autók kipufogódobjára és bárhol, ahol magas hőmérsékletet tűrő festékre van szükség. Győződjön meg arról, hogy a festékfújás során és előtt a felület hideg. Enyhén dörzsölje le a felületről a máló festéket és rozsdát. Távolítsa el a koszt és a zsíradékot Hammerite Ecsettisztítóval, öblítse le, majd hagyja megszáradni.
 • 2. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...