Hammerite Ecsettisztító és Hígító

Hammerite a fémvédelem szakértője
Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
  • Felület N/A
  • Száradási idő N/A
  • Rétegek 1
Terméktulajdonságok
  • Megerősített fémvédelem

Termék leírás

A Hammerite Ecsettisztító és Higító (Brush Cleaner & Thinners) oldószeres keveréket használja az egyedülálló Hammerite termékek hígításához, amennyiben a festéket szórással viszi fel a felületre, valamint a felhordó berendezések tisztításához. A Hammerite festékek ecsettel, hengerrel történő felhordásra használatra készek, higítást nem igényelnek.

Alkalmazás

Felhasználás előtt rázza össze a higítót.
Kültérre, beltérre, festőszerszámok tisztítására. Használja +5°C és +30°C között, jól szellőző helyen.
Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. Az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével.

Biztonság

Veszély! Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Hűvös helyen tartandó. Kerüljk a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Ötletek & Tanácsok

  • 1. Tárolás
    +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Ideális tárolási kürülmény: 21°C.A maradék Hammerite higítót tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...