JOGI KÖZLEMÉNYEK

Ennek a honlapnak (ez a Honlap/Honlapunk) a felkeresése és annak használata az alábbi Használati feltételekhez kötött. Honlapunk felkeresésével és használatával Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja ezeket a Használati feltételeket, és vállalja azok betartását.

EGYÉB VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 

A jelen Használati feltételek utalnak az alábbi további feltételekre és magukban foglalják az alábbi további feltételeket, amelyek Honlapunk Ön általi használatára nézve szintén érvényesek:

 • Adatvédelmi szabályzatunk Adatvédelmi nyilatkozat, amely az Öntől gyűjtött személyes adatok általunk történő feldolgozásának feltételeit tartalmazza. Honlapunk használatával Ön hozzájárul a feldolgozáshoz és garantálja, hogy az Ön által megadott adatok helytállóak.

   

 • Sütik használatára vonatkozó szabályzatunk A SÜTIK HASZNÁLATÁRA, amely a Honlapunkon található sütikre vonatkozó információkat tartalmazza.

   

 • A megfelelő használatra vonatkozó alábbi szabályzat, amely Honlapunk megengedett és tiltott használatára vonatkozó információkat tartalmazza. Honlapunk használatakor be kell tartania ezt a megfelelő használatra vonatkozó szabályzatot.

   

RÓLUNK

 

Ennek a Honlapnak a tulajdonosa és üzemeltetője az AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Hollandiában 28080295 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, székhelyének címe: Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands (mi, miénk vagy minket).

 

HONLAPUNKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

 

A Honlapunkhoz való hozzáférés ideiglenes alapon megengedett, és fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapunkon általunk nyújtott szolgáltatásokat külön értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk garanciát arra, hogy Honlapunk vagy az azon megtalálható bármely tartalom mindig és zavartalanul hozzáférhető lesz. Honlapunk egészét vagy annak bármely részét külön értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy megváltoztathatjuk. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha Honlapunk bármilyen okból bármikor nem hozzáférhető. Időről időre korlátozhatjuk a Honlapunk egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést.

Ön felelős azért, hogy a honlapunkhoz való hozzáféréshez szükséges minden intézkedést megtegyen.

Felelős továbbá annak biztosításáért, hogy mindazok a személyek, akik Honlapunkhoz az Ön internetes csatlakozásán keresztül férnek hozzá, tudatában legyenek a jelen Használati feltételeknek és egyéb vonatkozó feltételeknek, és azokat betartsák.

Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosítókódot, jelszót vagy bármilyen más információt választ vagy kap, az ilyen információt bizalmas információként kell kezelnie, és azt harmadik félnek nem adhatja ki. Jogunkban áll bármilyen Ön által választott vagy általunk megadott felhasználói azonosítókódot vagy jelszót saját kizárólagos belátásunk szerint bármikor letiltani.

Semmilyen automatizált rendszernek vagy szoftvernek sem az Ön, sem más általi használata nem megengedett tartalomnak vagy adatoknak Honlapunkról kereskedelmi célokból történő kinyerése céljából, kivéve, ha Ön vagy bármely adott harmadik fél írásbeli megállapodást kötött velünk, amely a fenti tevékenységet kifejezetten megengedi.

 

A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSA

 

A jelen Használati feltételeket időről időre módosíthatjuk. Kérjük, hogy a jelen Használati feltételek rendszeres ellenőrzésével gondoskodjon arról, hogy tudatában legyen az általunk eszközölt módosításoknak. Honlapunk további használata esetén úgy tekintjük, hogy Ön elfogadja ezeket a módosításokat. Ha a módosításokkal nem ért egyet, ne használja Honlapunkat.

 

A HONLAPUNKON VÉGZETT VÁLTOZTATÁSOK

 

Honlapunkat időről időre frissíthetjük, és a Honlapunkon elérhető Tartalmat bármikor megváltoztathatjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honlapunkon található bármely tartalom bármikor elavult lehet, és semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket annak frissítésére nézve. Nem garantáljuk, hogy Honlapunk, vagy a Tartalom minden hibától és hiányosságtól mentes.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

Kivéve, ha az kifejezetten ettől eltérően került feltüntetésre, a Honlappal és az azon közzétett anyagokkal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a mi vagy vállalatcsoportunk tulajdona (beleértve, nem kizárólagosan, a szövegeket, képeket, audio- és video-tartalmakat, html-kódokat és gombokat) (a “Tartalom”). Ezek a jogok magukban foglalják, nem kizárólagosan, az összes szerzői jogot, adatbázisjogot, márkát és védjegyet.

A Honlapot és a Tartalmat kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatára nézheti meg, nyomtathatja ki és használhatja. A csoportunkhoz tartozó vállalatokkal együtt kifejezetten fenntartjuk a Honlappal és a Tartalommal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjogot, és a Honlap és a Tartalom Ön általi használatára az alábbi korlátozások érvényesek. Ön:

 • a Tartalomban szereplő semmilyen szerzői jogra vagy egyéb védettségre való utalást nem távolíthat el;
 
 • a Honlapról származó semmilyen Tartalmat nem használhat semmilyen olyan módon, ami a mi vagy harmadik felek szerzői jogát, szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát sértené; illetve
 
 • a Honlapot és/vagy a Tartalmat semmilyen módon, beleértve ha az kereskedelmi céllal történik, nem másolhatja le, nem módosíthatja, nem jelenítheti meg, nem szerepeltetheti, nem teheti közé, nem terjesztheti, disszeminálhatja, sugározhatja, hozhatja nyilvánosságra vagy köröztetheti semmilyen harmadik félnek, továbbá nem hasznosíthatja.

 

www.dulux.hu tartománynévre és minden kapcsolódó tartományra és altartományra, az “AkzoNobel” névre, emblémánkra és szolgáltatási védjegyeinkre, márkanevünkre és/vagy védjegyünkre vonatkozó minden jogot kifejezetten fenntartunk. A Honlapunkon megemlített egyéb védjegyek, termékek és vállalatnevek azok tulajdonosainak vagy engedélyezőinek védjegyeit képezhetik, és az ilyen védjegyekkel kapcsolatos jogok azok tulajdonosai illetve engedélyezői számára vannak fenntartva.

 

SZÍNPONTOSSÁG

 

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a képernyőn megjelenő színek a lehető legvalósághűbbek legyenek. Sajnos nem tudjuk azonban biztosítani, hogy a képernyőszínek pontosan megegyezzenek a termékek tényleges színével, ezért nem lehet teljes mértékben a képernyőn megjelenő színekre támaszkodni. A képernyőn megjelenő színek a képernyő beállításaitól és felbontásától függően változhatnak. Azt javasoljuk, hogy ha nem biztos a színben, rendeljen színmintát a helyi forgalmazónál vagy online.

 

AZ INFORMÁCIÓK ÉS A TARTALOM PONTOSSÁGA

 

A Honlapunkon megjelenő Tartalom és információk ingyenesek és kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, és semmilyen üzleti vagy szakmai szolgáltatási viszonyt nem keletkeztetnek Ön és miközöttünk. Minden ésszerű erőfeszítést megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy az ezen a Honlapon megjelenő minden információ és Tartalom pontos legyen a felkerülésekor, ugyanakkor esetenként előfordulhatnak nem szándékos hibák.

A Tartalomban a Honlapunk más felhasználói által közzétett nézetek és vélemények az azt küldő magánszemély, nem pedig az AkzoNobel nézeteit és véleményét tükrözik, és azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A Honlapunk más felhasználói által Honlapunkon hozzáférhetővé tett információkat nem ellenőrizzük, és előfordulhat, hogy ez a Tartalom nem esik át előzetes moderáláson.

A Honlap, valamint a Honlapon található információk és Tartalom azok “aktuális állapotában” szerepelnek. A Honlapunkon keresztül szolgáltatott információkat és Tartalmat, továbbá a Honlapunkon keresztül szolgáltatott semmilyen Tartalmat, beleértve az akár közvetlenül, akár közvetetten a mi Honlapunkról felhasznált bármilyen tételt illetően sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vagy biztosítékot nem vállalunk, és fenntartjuk az arra vonatkozó jogot, hogy bármikor és külön értesítés nélkül változtatásokat és helyesbítéseket hajtsunk végre. A Honlapon közzétett kommentárok és információk nem tekinthetők megbízható tanácsoknak. A Honlapon előforduló esetleges pontatlanságokért vagy hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, és a Honlapon szereplő információkon és véleményeken alapuló minden döntésért kizárólag a felhasználó felelős.

 

VÍRUSOK

 

Minden ésszerű erőfeszítést megtettünk a Honlap vírusmentességének biztosítása érdekében. Ugyanakkor semmilyen garanciát és biztosítékot nem vállalunk arra vonatkozóan, hogy Honlapunk programhibáktól és/vagy vírusoktól mentes, és Ön felelős annak biztosításáért, hogy számítógépén megfelelő vírusellenőrző szoftver legyen telepítve.

Honlapunkkal nem élhet vissza azáltal, hogy arra tudatosan juttat vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat, amelyek rosszindulatúak vagy technológiailag ártalmasak. Nem kísérelheti meg a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez, illetve a Honlapunkhoz csatlakozó semmilyen szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz való illetéktelen hozzáférést. Honlapunkat nem támadhatja meg szolgáltatásmegtagadási támadással, vagy megosztott szolgáltatásmegtagadási támadással. Ennek a rendelkezésnek a megszegésével bűncselekményt követhet el. A rendelkezés megszegését jelentjük az illetékes bűnüldözési hatóságnak, és az Ön személyazonosságának felfedésével együttműködünk a hatósággal. A rendelkezés megszegése esetén a Honlapunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

 

HONLAPUNKRA MUTATÓ HIVATKOZÁS LÉTREHOZÁSA

 

Honlapunk kezdőlapjára mutató hivatkozást létrehozhat, feltéve, hogy az tisztességes és törvényes módon történik, és nem sérti jó hírnevünket, illetve azt nem használja ki. Ilyen hivatkozást nem hozhat létre oly módon, ami bármilyen nem létező kapcsolatot, részünkről való nem létező jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall. Nem az Ön tulajdonában lévő honlapon nem hozhat létre a Honlapunkra mutató hivatkozást.

Honlapunk nem foglalható keretbe semmilyen más honlapon, továbbá kizárólag Honlapunk főoldalára mutató hivatkozást hozhat létre.

Fenntartjuk a jogot a hivatkozás-létrehozásra való engedély külön értesítés nélküli visszavonására.

Annak a honlapnak, amelyen a hivatkozást létrehozza, minden tekintetben meg kell felelnie a megfelelő használatra vonatkozó szabályzatunkban foglalt tartalmi normáknak. Amennyiben a Honlapunkon szereplő Tartalmat a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

 

Honlapunk és/vagy a Tartalom harmadik felek honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha úgy dönt, hogy bármilyen harmadik fél honlapját meglátogatja, azt a saját kockázatára teszi. Az ilyen honlapokon megjelenő tartalomért, annak pontosságáért illetve az ott kifejezett véleményekért nem vállalunk felelősséget. A hivatkozások nem jelentik azt, hogy mi vagy a Honlapunk az ilyen honlapokkal bármilyen társulási kapcsolatban állna.

Bármilyen más honlap böngészése vagy a honlapon végzett interaktív tevékenység, beleértve azokat a honlapokat is, amelyek a mi Honlapunkra mutató hivatkozást tartalmaznak, az adott honlap saját szabályainak és szabályzatainak betartásával történhet. Kérjük, hogy előzetesen olvassa el az adott szabályokat és szabályzatokat.

Az Önnel folytatott kommunikációnk harmadik fél honlapokról származó információkat is tartalmazhat. A harmadik fél honlapról származó anyagokat egyértelműen jelöljük, és megadjuk a forráshonlapra mutató hivatkozást. Semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen olyan harmadik fél honlapról származó vagy azon szereplő semmilyen anyagért, amely az Önnel folytatott kommunikációnkból került hivatkozásra, illetve a személyes adatoknak ilyen harmadik fél általi bármilyen felhasználását illetően.

Bármilyen hivatkozásnak az Önnel folytatott kommunikációnkba történő belefoglalása nem képviseli a hivatkozott honlap általunk történő jóváhagyását. Ha Ön úgy dönt, hogy olyan harmadik fél honlapokat keres fel, amelyekre ilyen hivatkozás mutat, azt a saját kockázatára teszi.

 

HIRDETÉSEK

 

A Honlap tartalmazhatja harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak hirdetéseit. A hirdetési anyagokban előforduló semmilyen pontatlanságért nem vállalunk felelősséget, és semmilyen, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vagy biztosítékot nem vállalunk az ilyen áruk vagy szolgáltatások minőségét vagy teljesítését illetően.

AJÁNLATOK ÉS PROMÓCIÓK

 

A Honlapon időről időre ajánlatokat, promóciókat vagy pályázatokat jelentethetünk meg, amelyekre külön feltételek vonatkoznak, és amely feltételekre külön felhívjuk a figyelmét.

 

ANYAGOK FELTÖLTÉSE VAGY KÖZZÉTÉTELE HONLAPUNKON

 

Olyan funkció használata esetén, amely lehetővé teszi tartalom feltöltését a Honlapunkra, vagy a Honlapunk más felhasználóival való kapcsolatba lépést, be kell tartania a megfelelő használatra vonatkozó szabályzatunkban foglalt tartalmi normákat. Ön szavatolja, hogy a fentiek szerinti minden anyag eleget tesz a fenti normáknak, és a szavatolás bármilyen megszegése esetén Ön felelős felénk és kártalanít bennünket. Ez azt jelenti, hogy Ön felelős a fenti szavatosság Ön általi megsértésének eredményeképpen általunk elszenvedett minden veszteségért vagy kárért.

Ön nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes engedélyt ad a számunkra (beleértve az alengedélyekre való teljes jogosultságot) az Ön által a Honlapunkra feltöltött vagy ott közzétett bármilyen tartalom (az “Önhöz tartozó tartalom”) (beleértve, nem kizárólagosan, az Önhöz tartozó tartalom átdolgozását, átalakítását, módosítását vagy megváltoztatását), világszerte, bármilyen médiumon keresztül, korlátozás nélküli felhasználását, és szavatolja, hogy az Ön által átadott minden anyag a saját munkája, illetve hogy annak tulajdonosától megszerezte illetve beszerezte az összes szükséges jogot illetve engedélyt, továbbá hogy Ön rendelkezik az Önhöz tartozó tartalommal kapcsolatos minden olyan joggal, amely lehetővé teszi, hogy a jelen záradék szerinti jogokat megadja.

Ön ezúton feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond minden, személyhez fűződő jogról és más hasonló jogról, továbbá minden nyilvánossághoz való jogról és a magánszféra védelméhez való jogról a világ minden országában, és beleegyezik, hogy semmilyen ilyen jogot nem követel az Önhöz tartozó tartalommal kapcsolatosan a jelen feltételek szerint megadott jogok általunk történő kihasználását illetően, a törvény által megengedett lehető legteljesebb mértékig.

Az Önhöz tartozó tartalom közzététele saját kizárólagos belátásunktól függ, és jogosultak vagyunk bármilyen ilyen anyagot kiegészíteni vagy lerövidíteni, a közzététel előtt vagy közzététel után, illetve a közzétételt megtagadni.

Ha az Önhöz tartozó tartalom bármilyen olyan anyagot tartalmaz, amely nincs az Ön tulajdonában vagy amelyre vonatkozóan nem rendelkezik engedéllyel, és/vagy amelyre harmadik fél jogai érvényesek, Ön a felelős az Önhöz tartozó tartalom általunk a jelen Használati feltételek szerint, további fizetés nélkül történő használatának és kihasználásának megengedéséhez szükséges minden engedélynek és/vagy hozzájárulásnak az Önhöz tartozó tartalom elküldése előtt történő megszerzéséért.

Annak ellenére, hogy nincs semmilyen kötelezettségünk a Honlapunkon megjelenő tartalom moderálására nézve, fenntartjuk a jogot a Honlapunkon keresztül közvetített vagy kapott bármilyen információ ellenőrzésére. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Önhöz tartozó tartalmat bármikor, saját kizárólagos belátásunktól függően elutasítsuk, letiltsuk, felfüggesszük vagy eltávolítsuk. Semmilyen módon nem garantáljuk, hogy az Önhöz tartozó tartalom vagy annak bármely része Honlapunkon megjelenítésre kerül.

Ön kijelenti, hogy törvényes joggal rendelkezik az ilyen információk átadására, és beleegyezik, hogy csak olyan információt ad át, amelynek átadására törvényesen jogosult. Jogunkban áll bármilyen ilyen tartalmat bármilyen célból használni, másolni, terjeszteni és harmadik félnek átadni. Jogunkban áll továbbá az Ön személyazonosságát bármilyen olyan harmadik fél előtt felfedni, amely azt állítja, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy oda feltöltött bármilyen anyag sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdonjogait, vagy magánélethez való jogát. Semmilyen harmadik féllel szemben nem vállalunk felelősséget az Ön által vagy bármilyen más felhasználó által Honlapunkon közzétett bármilyen anyag tartalmáért vagy pontosságáért. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által Honlapunkon közzétett bármilyen tartalmat saját kizárólagos belátásunktól függően eltávolítsunk.

Nem fogadunk el a létező üzleti kapcsolatokon kívüli jogosulatlan ötletbenyújtásokat. Kérjük, ne közöljön velünk jogosulatlan ötletbenyújtásokat ezen a Honlapon keresztül. A hozzánk a már létező és dokumentált bizalmas üzleti kapcsolaton kívül beérkező bármilyen ötlet nem bizalmas, így jogosultak vagyunk az ilyen és hasonló ötleteket a lehető legteljesebb mértékben fejleszteni, felhasználni, másolni és/vagy kereskedelmileg hasznosítani, az Ön felé való ellentételezés vagy elszámolás nélkül. Bármilyen ötletnek vagy más részletes elképzelésnek a jelen Honlapon keresztül történő benyújtásával Ön beleegyezik, hogy ennek az irányelvnek a feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

FELELŐSSÉG

 

A Honlapunkon megjelenített Tartalom pontosságára nézve semmilyen garanciát, feltételt vagy szavatosságot nem vállalunk.

Ezúton kifejezetten, a vonatkozó törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk:

 • minden olyan feltételt, szavatosságot, kijelentést és egyéb feltételt, amely Honlapunkra vagy a Tartalomra vonatkozhat, és amely rendelet, szokásjog vagy méltányossági jog alapján alkalmazható lenne.

   

 • a felhasználó részéről Honlapunkkal, vagy Honlapunk használatával, használatának képtelenségével kapcsolatosan, vagy használatának eredményeképpen, az ahhoz hivatkozások útján kapcsolódó bármilyen honlap és az azokon közzétett bármilyen anyag használatával kapcsolatosan felmerült bármilyen közvetlen, speciális, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért való minden felelősséget, beleértve a következőket:

  • bevételkiesés vagy jövedelem-kiesés;

    

  • elmaradt haszon, értékesítés, üzlet vagy szerződés;

    

  • üzemszünet;

    

  • elmaradt várható megtakarítás;

    

  • többletkiadás vagy elpazarolt kiadás;

    

  • magánszférát ért veszteség vagy adatvesztés;

    

  • lehetőség, cégérték vagy jó hírnév elvesztése; illetve

    

  • bármilyen fajta, bármilyen okból származó, a Honlap és akár közvetlenül, akár közvetetten a Honlapból származó bármilyen információ vagy vélemény használatán keresztül keletkező egyéb kár, függetlenül attól, hogy az jogellenes károkozás (beleértve a hanyagságot), szerződésszegés miatt vagy más okból következett be, akkor is, ha előre látható volt.

    

Ez a kizárás magában foglal a bármilyen vírus vagy bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés vagy a Honlappal vagy annak oldalainak részeként továbbított anyagok, vagy bármilyen arról letöltött anyag működőképességének megszakítására, korlátozására, tönkretételére, akadályozására, vagy sértetlenségének veszélyeztetésére tervezett bármilyen egyéb számítógépes kód, fájl vagy program által okozott veszteségért és kárért való felelősséget.

Nem vállalunk felelősséget a Honlapunkon hivatkozott egyéb honlapok tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget az azok Ön általi használatából esetlegesen származó semmilyen veszteségért vagy kárért.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike vagy mindegyike nem érvényes Önre.

Ezenfelül semmi sem zárja ki a hanyagságunk által okozott személyi sérülésért vagy halálesetért való felelősségünket, sem a csalárd megtévesztésért való felelősségünket, sem semmilyen olyan egyéb felelősséget, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem zárható ki illetve nem korlátozható.

 

KÁRTÉRÍTÉS

 

Ön beleegyezik, hogy teljes mértékben kártalanít bennünket a Használati feltételek Ön általi megszegéséből származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen követeléssel, felelősséggel, veszteséggel és kiadással szemben (beleértve bármilyen ügyvédi díjat és harmadik fél követelését).

 

RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

 

Ha a jelen Használati feltételek részlegesen érvénytelenek vagy azzá válnak, a feltételek fennmaradó része a felekre nézve továbbra is kötelező érvényű. A felek az érvénytelen részeket olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek érvényesek és az érvénytelen résznek a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek, jogilag érvényesíthetők, figyelembe véve a jelen Használati feltételek tartalmát és célját.

 

NEMZETKÖZI FELHASZNÁLÁS

 

A Honlap nem irányul semmilyen olyan joghatóság alá tartozó semmilyen személyre, ahol a Honlap közzététele vagy hozzáférhetősége bármilyen okból tiltott. Azoknak, akikre ilyen tiltás érvényes, nem szabad belépniük a Honlapra. Nem állítjuk, hogy bármi, ami a Honlapon található, bármilyen joghatóság alatt használatra alkalmas vagy a helyi jogszabályok által megengedett. Azok, akik a Honlapra belépnek, saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a vonatkozó helyi jogszabályok és rendelkezések betartásáért; kétség felmerülése esetén jogi tanácsadást kell igénybe venni.

Abban az esetben, ha a jelen Használati feltételek fordítása az eredeti angol nyelvű változattól eltér, az angol nyelvű változat érvényes.

 

ALKALMAZANDÓ JOG

 

A Használati feltételekre és az azokból származó vagy azokkal, vagy azok tárgyával vagy megfogalmazásával, vagy a Honlap használatával kapcsolatosan felmerülő bármilyen vitás kérdésre vagy követelésre (beleértve a nem szerződéses vitás kérdéseket illetve követeléseket), valamint azok értelmezésére nézve Hollandia törvényei irányadók.

A Honlapunk használatából származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen követelés esetén Hollandia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Használati feltételek megszegése esetén az Ön saját lakóhelye szerinti országban vagy bármely más releváns országban indítsunk Ön ellen eljárást.

 

A MEGFELELŐ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

 

A Megfelelő használatra vonatkozó jelen szabályzat tartalmazza azokat az Ön és miközöttünk létrejövő feltételeket, amelyekkel ezt a honlapot (ez a Honlap/Honlapunk) elérheti. Ez a Megfelelő használatra vonatkozó szabályzat Honlapunk minden felhasználójára és látogatójára érvényes.

Honlapunk használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Használati feltételeket kiegészítő jelen Megfelelő használatra vonatkozó szabályzat minden irányelvét.

 

TILTOTT HASZNÁLAT

 

Honlapunkat kizárólag törvényes célokra használhatja fel. Honlapunkat nem használhatja:

 • Semmilyen olyan módon, amely bármilyen vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy előírást sért.
 
 • Semmilyen olyan módon, ami jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van.
 
 • Kisebbségek bármilyen módon történő megsértésének vagy megsértése megkísérlésének céljával.
 
 • Az alább ismertetett TARTALMI NORMÁINKNAK nem megfelelő bármilyen anyag küldésére, tudatosan történő fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy újrahasznosítására.
 
 • Bármilyen kéretlen vagy jogtalan hirdetési vagy reklámanyag vagy más hasonló üzletszerzési célú anyag (levélszemét) közvetítésére vagy küldésének kieszközlésére.
 
 • Vírusokat, trójai programokat, férgeket, időzített bombákat, billentyűzetfigyelőket, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmazó bármilyen adat tudatos közvetítésére, vagy bármilyen ilyen anyag tudatos küldésére vagy feltöltésére. Ezenfelül beleegyezik a következőkbe:
 
 • Honlapunk egyetlen részét sem reprodukálja, duplikálja, másolja le vagy értékesíti újra a Használati feltételeink rendelkezéseit megsértő módon.
 
 • Nem lép be engedély nélkül, nem zavarja, nem rongálja meg vagy zavarja meg:

  • Honlapunk egyetlen részét sem;

  • semmilyen olyan berendezést vagy hálózatot, amelyen Honlapunkat tárolják;

  • a Honlapunk nyújtásához használt semmilyen szoftvert; illetve

  • semmilyen, bármilyen harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

 

INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSOK

 

Honlapunkon időről-időre interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk, beleértve, korlátozás nélkül a következőket:

 • Csevegőszobák; és
 
 • Faliújságok.

 

(Interaktív szolgáltatások). Amennyiben Interaktív szolgáltatásokat nyújtunk, egyértelmű tájékoztatást adunk a kínált szolgáltatás jellegéről, arról, hogy az moderálva van-e, és ha igen, milyen formában (beleértve, hogy a moderáció emberi vagy technikai).

Minden tőlünk telhetőt megteszünk a felhasználókat harmadik fél által a Honlapunkon nyújtott Interaktív szolgáltatás használatakor fenyegető bármilyen lehetséges kockázat felmérése érdekében (különös tekintettel a gyermekekre), és ezeknek a kockázatoknak a fényében eseti alapon döntünk arról, hogy helyénvaló-e moderálást alkalmazni az adott szolgáltatás esetén (beleértve az alkalmazandó moderáció jellegére. Ugyanakkor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket az általunk a Honlapunkon nyújtott semmilyen Interaktív szolgáltatás felügyeletére, ellenőrzésére vagy moderálására, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékig kifejezetten kizárjuk bármilyen Interaktív szolgáltatásnak valamely felhasználó által tartalmi normáinkat sértő módon történő használatából származó bármilyen veszteségért vagy kárért való felelősséget, függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás moderálva van-e vagy sem.

Bármely Interaktív szolgáltatásunk kiskorú által történő használata szülői vagy gondviselői hozzájáruláshoz kötött. A gyermekeiknek Interaktív szolgáltatás használatát megengedő szülőknek azt tanácsoljuk, hogy fontos, hogy gyermekeikkel beszéljenek az online biztonságról, mivel a moderáció nem megkerülhetetlen. A bármilyen Interaktív szolgáltatást használó kiskorúak figyelmét fel kell hívni az őket fenyegető lehetséges veszélyekre.

Amennyiben egy Interaktív szolgáltatást moderálunk, általában lehetővé tesszük a moderátorral való kapcsolatfelvételt, amennyiben bármilyen gond vagy nehézség merülne fel.

 

TARTALMI NORMÁK

 

A jelen tartalmi normák bármilyen és minden olyan anyagra érvényesek, amelyek Honlapunkon közlésként megjelennek (Közlések), továbbá az ahhoz kapcsolódó Interaktív szolgáltatásokra is.

Az alábbi normákat szellemükben és szó szerint is be kell tartani. A normák minden Közlés minden részére és azok egészére is érvényesek.

A Közléseknek:

 • Pontosnak kell lenniük (amennyiben tényeket állítanak);
 
 • Ténylegesnek kell lenniük (amennyiben véleményeket közölnek); és
 
 • Eleget kell tenniük Hollandia és minden olyan ország vonatkozó törvényeinek, ahonnan azt közzéteszik. A Közlések:
 
 • Nem tartalmazhatnak semmilyen, bármely személyre nézve gyalázkodó anyagot;
 
 • Nem tartalmazhatnak semmilyen trágár, sértő, gyűlöletkeltő vagy lázító anyagot;
 
 • Nem népszerűsíthetnek nyíltan szexuális tartalmú anyagot;
 
 • Nem népszerűsíthetnek erőszakot;
 
 • Nem népszerűsíthetnek faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, nemi orientáció vagy életkor szerinti diszkriminációt;
 
 • Nem sérthetik semmilyen más személy szerzői jogát, adatbázisjogát vagy védjegyét;
 
 • Nem lehetnek más személyt valószínűsíthetően megtévesztők;
 
 • Nem tehetők meg, amennyiben az harmadik féllel szembeni bármilyen jogi kötelezettség, úgymint szerződéses kötelezettség vagy titoktartási kötelezettség megszegését jelentenék;
 
 • Nem népszerűsíthetnek semmilyen illegális tevékenységet;
 
 • Nem fenyegethetik, sérthetik vagy támadhatják más magánéletét, és nem okozhatnak bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást;
 
 • Nem lehetnek semmilyen más személyre nézve valószínűsíthetően zaklató, dühítő, zavarba hozó, riasztó vagy feszélyező;
 
 • Nem használhatók semmilyen személy megszemélyesítésére, az Ön személyazonosságának hamisítására, vagy bármely személlyel való társításra.
 
 • Nem tűnhet úgy, hogy azok tőlünk származnak, ha az nem úgy van; illetve
 
 • Nem védelmezhetnek, támogathatnak vagy segíthetnek semmilyen törvénytelen cselekményt, úgymint (kizárólag a példa kedvéért) szerzői jog megsértését vagy számítógépes visszaélést.

 

FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS

 

Mi döntjük el, saját belátásunktól függően, hogy Ön a Honlapunk használatával megsértette-e a Megfelelő használatra vonatkozó jelen szabályzatot. A szabályzat megsértése esetén az általunk megfelelőnek ítélt intézkedést hozhatunk.

A Megfelelő használatra vonatkozó jelen szabályzat be nem tartása azon Használati feltételek lényeges megsértésének minősül, amelyekkel Ön használhatja a Honlapunkat, így az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét eredményezheti:

 • A Honlapunk használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges megvonása.
 
 • Az Ön által Honlapunkra feltöltött bármilyen közlemény vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.
 
 • Önnek szóló figyelmeztetés küldése.
 
 • Jogi eljárás indítása Ön ellen a feltételek megsértéséből eredő minden költség megtérítéséért, kártalanítási alapon (beleértve, nem kizárólagosan, az indokolt adminisztratív és ügyvédi költségeket).
 
 • Az Ön ellen indított további peres eljárás.

 

 • Az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldözési hatóságoknak.

 

A Megfelelő használatra vonatkozó jelen szabályzat megsértésére hozott válaszintézkedésekért való minden felelősséget kizárunk. Az ebben a szabályzatban foglalt válaszok nem korlátozottak, és bármilyen további, általunk helyénvalónak ítélt intézkedést megtehetünk.

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

 

A következő email-címen írhat nekünk: dulux.hu@akzonobel.com Info vonal: 06 40 200 505 Az AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (az AkzoNobel vállalatcsoport tagja) Hollandiában 28080295 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, székhelyének címe: Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands. Magyarországi képviselet: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/C. Köszönjük, hogy ellátogatott Honlapunkra.

            PDF version

Az adatok lekérése, kérjük, várjon...