Dulux Trade Diamond Satin

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Felület Szatén
 • Kiadósság max. 18 m2 / Liter - sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
 • Száradási idő 4 óra
 • Rétegek 2
Terméktulajdonságok
 • Gyémánt keménység
 • Kiváló fedőképesség
 • Kiváló takarás
 • Mosható

Termék leírás

A Dulux Trade Diamond Satin selyemfényű falfesték kiválóan alkalmas tetszetős és ellenálló bevonatok létrehozására beltéri falfelületeken. Felhordható cement, beton, gipsz és gipszkarton, papír- és üvegszövet tapétára, valamint korábban diszperziós festékkel bevont felületekre.

Alkalmazás

A Dulux Trade Diamond Satin selyemfényű falfesték kiválóan alkalmas tetszetős és ellenálló bevonatok létrehozására beltéri falfelületeken. Felhordható cement, beton, gipsz és gipszkarton, papír- és üvegszövet tapétára, valamint korábban diszperziós festékkel bevont felületekre.

Biztonság

FIGYELEM Tartalmaz: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, OIT, C(M)IT/MIT(3:1) methylisothiazolinone Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Védőkesztyű használata kötelező. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Kerülje a gőzök belélegzését. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír és a por eltávolítása érdekében mossa le a felületet. Frissen vakolt felületen, csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható.
 • 2. Tísztítás
  Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal.
 • 3. Tárolás
  A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES!
Az adatok lekérése, kérjük, várjon...