Dulux Magyarország
Kezdőlap   A Dulux Magyarországon   Írjon nekünk!   Dulux worldwide
 

You are here:
 

Színhitelesség és jogi rendelkezések

 

Szerzői jogok

Az AkzoNobel logót, a DULUX márkanévet, a csomagolást, A NAGYVILÁG SZÍNEI, a LIGHT&SPACE, a SUPER MATT PLUS, a ONCE, a REALIFE, az EDITIONS, a MAGIC WHITE, a NATURE'S TOUCH, az EASYCAN és a MOUSEPAINTER termékneveket és a színek megkülönböztető neveit érintő szerzői jogok az Akzo Nobel Coatings International BV és az Imperial Chemical Industries PLC tulajdonát képezik.

FIGYELMEZTETÉS: Szerzői jogok és Adatbázis jogok 2011. A jelen weboldal tartalmához kapcsolódó Szerzői jogok és Adatbázis jogok tulajdonosa az Akzo Nobel Coatings International BV (AkzoNobel). Az AkzoNobel előzetes kifejezett írásos engedélye nélkül a weboldal tartalmának bármilyen teljes, vagy részleges másolata, lényegi kivonata, ismételt felhasználása, vagy visszatartása tilos és annak lényegi kivonata, illetve újrafelhasználása az AkzoNobel termékeinek ismertetésén kívül más célból nem történhet meg; kivéve, ha arra az AkzoNobel előzetesen kifejezett írásbeli engedélyt ad. Bármely másolatot, részleges másolatot, kivonatot vagy ismételt felhasználás során keletkezett anyagot, illetve más anyagot, amely a jogos és engedélyezett felhasználás során jött létre, az AkzoNobel -nek vissza kell juttatni, át kell adni, vagy az AkzoNobel döntése alapján visszafordíthatatlanul meg kell semmisíteni azt az AkzoNobel kérésére.

A weboldal használata

Ez a weboldal, és az általa nyújtott információ kizárólag rekreációs, nem üzleti célú felhasználásra készült.

Az információk pontossága

Az AkzoNobel minden lehetséges eszközzel törekszik arra, hogy biztosítsa az Internetes weboldalán megjelenő információk és tanácsok pontosságát az oldal készítésének lezárásakor, ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak véletlen hibák a weboldal tartalmában.

Az AkzoNobel nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget, garanciát vagy jótállást a jelen weboldalon megjelenő információkért, tanácsokért és véleményekért, beleértve az AkzoNobel weboldalán megjelenő bármely adat közvetlen vagy közvetett felhasználását, és mindenkor fenntartja magának a jogot a weboldal tartalmának külön értesítés nélküli módosítására vagy korrigálására. Az AkzoNobel semmilyen felelősséget nem vállal a jelen weboldal tartalmának hiányosságait és hibáit illetően, és a weboldalon található információk és vélemények alapján hozott döntésekért a kizárólagos felelősség a felhasználót terheli.

Vírusok

Az AkzoNobel minden lehetséges eszközzel törekszik arra, hogy biztosítsa a jelen weboldal lapjainak vírusmentességét. Ennek ellenére az AkzoNobel nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát, vagy jótállást arra, hogy az oldalak vírusmentesek, ezért a felhasználók felelőssége, hogy biztosítsák a szükséges vírusirtó szoftverek installálását számítógépükre.

Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek

A más weboldalakhoz kapcsolódó linkeket az ön kényelme érdekében biztosítjuk önnek, de az AkzoNobel nem vállal felelősséget semmilyen kívülálló weboldal tartalmáért amely ehhez a weboldalhoz kapcsolódik, vagy amely erről az oldalról elérhető.

Reklámok

Ezen a weboldalon esetlegesen megjelenhetnek külső fél által gyártott termékek, vagy általa nyújtott szolgáltatások reklámjai. Az AkzoNobel nem vállal felelősséget az ilyen reklámanyagok információinak pontatlanságáért, és semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, jótállást vagy felelősséget nem vállal az ilyen termék vagy szolgáltatás minőségéért vagy teljesítményéért.

Akciók és promóciók

Az AkzoNobel ezen a weboldalon időről-időre megjelentethet akciókat, promóciókat, vagy versenyeket, amelyekre speciális feltételek és kikötések vonatkoznak, ezeket közölni fogjuk önnel.

Felelősségkorlátozás

Az AkzoNobel a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű közvetlen, különleges, közvetett, vagy következményként fellépő kárért, (ideértve bármilyen elmaradt hasznot, elmaradt bevételt, várt megtakarítások elvesztését, többletköltségeket vagy felesleges kiadásokat, személyes adatok elvesztését vagy egyéb adatvesztést) és minden egyéb bármilyen jellegű és bármilyen okból eredő kárért, amely jelen weboldal használatából származik, illetve amely az AkzoNobel weboldaláról közvetlen vagy közvetett módon szerzett bármely vélemény vagy információ felhasználásából származik. A felelősségvállalás kizárása vonatkozik minden kárra amit bármely olyan vírus, kártevő, file vagy program okoz, amelyet számítógépes szoftverek, hardverek és más telekommunikációs berendezések működésének akadályozására, megszakítására, károsítására, vagy azok funkcionalitásának korlátozására, vagy integritásának veszélyeztetésére terveztek; továbbá vonatkozik bármely anyagra amelynek átvitele az AkzoNobel weboldalán keresztül vagy annak részeként történik, illetve bárminemű onnan letöltött anyagra.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes államok törvényei nem engedik meg a jótállás kizárását, ezért lehetséges, hogy a fent említett kizárások egy része vagy egésze önre nem vonatkozik.

Ezen kívül, semmi sem zárja ki az AkzoNobel felelősségét az AkzoNobel gondatlanságából eredő sérülésekért vagy halálesetekért.

Külföldi felhasználók

Ez a weboldal nem olyan személyeknek készült, akiknek országában a weboldal tartalma, vagy annak elérése a vonatkozó jogszabályok szerint valamilyen okból jogellenesnek minősül. Azok számára, akikre a tiltó jogszabályok vonatkoznak, a weboldal elérése tilos.

Az AkzoNobel nem állítja, hogy a weboldalon található anyagok mindenhol a világon legálisan használhatóak és megfelelnek a helyi jogszabályoknak. Akik úgy döntenek, hogy belépnek a weboldalra, saját kezdeményezésükre teszik ezt, és felelsek az alkalmazandó helyi törvények és jogszabályok betartásáért; ha az oldal használatával kapcsolatban kétségei merülnek fel, kérjen ezzel kapcsolatban jogi tanácsot.

 

Site section menu: